Zelená domácnostiam pokračuje, môžete ušetriť až polovicu

Zelená domácnostiam pokračuje, môžete ušetriť až polovicu

Bez ohľadu na pandémiu, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje v rozdeľovaní dotácií pre domácnosti, ktoré si nechávajú montovať zelené technológie (napríklad solárne kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, malé domáce veterné turbíny alebo fotovoltaiku – rozdelené na jednotlivé kolá).

Druhá vlna Zelená Domácnostiam II je naplánovaná od roku 2019 do 2023 a na montáž malých zariadení (OZE) má byť minutých 50 miliónov eur, ktoré tečú z eurofondov. Jednou z noviniek je zjednodušenie administratívy cez elektronický zásobník – má uľahčiť postup tak pre domácnosť ako aj pre zhotoviteľa (firmu, ktorá dané zariadenie namontuje). O poukážku by mali žiadať tí, ktorí sú pripravení namontovať techniku do 3 mesiacov od žiadosti. Jednotlivé kolá sú oddelené a je treba sledovať harmonogram, aby ste neprepásli správny dátum.

Výhoda nového systému je, že môžete sledovať svoje poradie a môžete dokonca meniť parametre v žiadosti (okrem miesta montáže, zariadenia a e-mailu). Tisícky slovenských domácností sa pridáva k ekologickému trendu, ktorý však pomáha šetriť aj náklady v domácnostiach.

Suma poukážky nesmie presiahnuť 50 percent nákladov, pričom na konkrétne zariadenia v katalógu sú určené horné limity – môžete ušetriť niekoľko tisíc eur. Z dotácie môžete preplatiť samotnú techniku, súčiastky na prevádzku, montážny materiál, prácu za inštaláciu alebo skúšky pri uvádzaní do prevádzky. Na oplátku ste povinní udržiavať v chode zariadenie aspoň dva roky, musíte sa o neho starať a umožniť kontrolu, nesmiete vyhodiť dokumenty a nesmiete otáľať s montážou viac ako 3 mesiace.

Ak sa vám zdá administratíva komplikovaná, môžete požiadať o pomoc zhotoviteľa, ktorý má s vybavovaním dokumentov skúsenosti.

About admin

    You May Also Like