O stránke

Web sepeu.sk má výhradne informatívnu funkciu. Nereprezentuje žiadny štátny či európsky orgán, alebo vzdelávaciu inštitúciu. S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na dolu uvedený mail, radi vám odpovieme.

Na tejto stránke je možné uverejňovať PR články, svoje linky, odkazy a podobne, ale iba ak sa týkajú témy školstva, Európskej únie a majú určitú úroveň s primeranou informačnou hodnotou.

Kontakt: reklama.two@gmail.com

© 2012