Deň: 7. decembra 2019

Čističky odpadových vôd sa zabývajú najmä v domácnostiach, ktoré nemajú prístup ku kanalizácii. Môže predstavovať drahšiu investíciu – na druhú stranu, táto investícia vyvažuje fakt, že čističky sa budujú najmä na odľahlejších miestach s horšou infraštrutúrou – čiže všade tam, kde ušetríte za cenu pozemku alebo nehnuteľnosti. ČOV sú moderné. Ekonomické, ekologické, takmer nevyžadujú obsluhu. […]Continue reading