O projekte

Cieľom projektu (SEP-Slovensko) bola podpora mladých prvovoličov, aby hravou formou získali kvalitné vedomosti o Logo UCM v Trnave, mladšej z dvoch trnavských univerzítfungovaní štrúktúr v rámci Európskej únii a na základe týchto informácií sa rozhodli ísť k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2009.

Myšlienka sa začala realizovať na katedre politológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod dozorom profesora Ladislava Macháčka.

Samozrejme, téma je stále aktuálna – účasť vo voľbách do EP v roku 2009 určite nemohla nikoho uspokojiť. Hoci bola mierne vyššia ako v roku 2004, stále sme na percentuálnom chvoste celej únie.

Projekt sa zameral na to, aby mladí ľudia a študenti získali informácie najmä o:

  1. postavení a poslaní Európskeho parlamentu medzi inštitúciami EÚ
  2. procesoch integrácie Slovenska do EÚ od roku 2004 ako dôležitých faktoroch premeny demokratického vládnutia na Slovensku
  3. účasti slovenských poslancov na činnosti EP po roku 2004
  4. výsledkoch mládežníckej politiky v EU a na Slovensku (mobilita mládeže, dobrovoľníctvo, vzdelávacie programy, programy na podporu práce s mládežou)