Ako rozoznáte znalca odborníka od priemerného znalca

Ako rozoznáte znalca odborníka od priemerného znalca

Služby znalca potrebuje normálny človek len niekoľkokrát za život – alebo možno len raz. Je jasné, že výber správneho človeka nikto neodflákne. Ako spoznať naozaj kvalitného špecialistu?

  1. Má príslušné oprávnenie. Zoznam znalcov vedie výlučne Ministerstvo spravodlivosti (a ktoré tiež pravidelne organizuje znalecké skúšky). Kto nie je zapísaný tu, nie je ozajstný znalec.
  2. Má vžité správne profesné vlastnosti. Profesionalita, objektivita – to nie sú len prázdne pojmy, znalec odborník sa tak aj naozaj správa. Profesný charakter sa buduje rokmi, prichádza to so skúsenosťami a praxou.
  3. Musí mať právne vzdelanie. Znalec, najmä pri konfliktných prípadoch, prichádza do styku so všetkými oblasťami nášho práva – s obchodnými zákonmi, trestnoprávnym aj občianskym systémom. Pravidelné štúdiuma  dopĺňanie prehľadu v zákonoch je opäť nutnosťou.
  4. Všeobecný rozhľad nutnosťou. Určite ste si domysleli, že len s právom si znalec nevystačí. Vo svojej práci sa opiera aj o ekonomické a finančné znalosti, musí sa rozumieť do stavebníctva a trhu s realitami, účtovníctva, štátnej byrokracie… a všeobecné vedomosti v rôznych smeroch jeho osobnosť dopĺňajú.
  5. Musí garantovať poctivú prácu. To znamená, že musí naštudovať naozaj všetky dokumenty týkajúce sa prípadu, musí klientom ale aj iným stranám zdôvodniť logiku svojich záverov, ukázať pomocné výpočty a svoju metódu. Mal by poctivo uvádzať svoje skúsenosti v práci, napríklad či v minulosti vypracovával posudok aj na veľké projekty, alebo sa venuje len menším nehnuteľnostiam je dosť dôležité.
  6. Svojmu klientovi odpovedá pravdivo na otázky. V drvivej väčšine prípadov prichádza znalec do styku s laikami a musí sa vedieť prispôsobiť jazyku človeka, ktorý sa nevyzná na trhu s nehnuteľnosťami. Dobrý znalec vie odhadnúť časový rámec vypracovania znaleckého posudku, poprípade dokáže v prípade nutnosti vypracovať expresný posudok. Na klienta nevytvára nátlak (nie vždy je znalecký posudok povinný zo zákona), dokáže mu radiť podľa jeho potrieb a v jeho záujme.
  7. Na úradoch je ako doma. Či už je posudok povinný alebo nie, pri vybavovaní prichádza znalec do styku s bankami, súdmi, exekútormi, poisťovňami, samosprávami, likvidátormi, notármi, úradníkmi z katastra, architektami a právnikmi. Potrebuje presne vedieť rozsah svojich práv a povinností, a samozrejme, kompetencií.
  8. Dva znalecké posudky nemusia mať totožné výsledky. Ak si dáte vypracovať nový posudok a jeho záver sa líši od starého posudku, nemusí to nutne znamenať, že vás predchádzajúci znalec klamal. Je možné, že použil inú metódu a výsledky väčšinou nie sú exaktne presné, skôr vystihujú realitu.

About admin

    You May Also Like