Európsky súd pre ľudské práva

Je inštanciou, ktorá chráni práva občanov únie. Vznikol na základe Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Každý štát únie s ním musí súhlasiť. Tento súd je dostupný každému občanovi – napríklad aj človeku s nižšou inteligenciou, ktorý si nedokáže vyhľadať adresu súdu, jeho list by pošta mala doručiť aj keď na obálku napíše len názov inštitúcie. Inak jeho medzinárodný názov znie European Court of Human Rights / Cour européenne des Droits de l’Homme.

Súd skúma, či štát dodržiava svoje záväzky vyplývajúce z vyššie uvedeného dohovoru. Na súd sa môže dokonca obrátiť aj štát ako subjekt, ale primárne sa ochraňujú práva občanov. Závery súdu sú pre štáty záväzné a musia sa im podriadiť. Sídli v Štrasburgu a má toľko členov, koľko je členských štátov Európskej únie.

Súd je veľmi „populárny“ a občania ho zavalili sťažnosťami, takže súdne konanie sa pred pár rokmi dosť spomalilo. Problém zhoršil aj vstup nových krajín a množstvo ďaľších žiadostí o rozsudok. Únia reagovala niektorými administratívnymi opatreniami, napríklad v oblasti opakujúcich sa prípadoch a podobne.

Kolektív sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva