Projekt elektroinštalácie na mieru

Projekt elektroinštalácie na mieru

Staviate, rekonštruujete alebo prerábate? Preto sa v dnes dozviete, čo je to projekt elektrickej inštalácie.

Projekt elektroinštalácie sa vypracováva pre garáže, rodinné domy, chaty, bytové domy, samostatné bytové jednotky, administratívne objekty, polyfunkčné objekty a iné.

Aj rovnaké typy budov však majú medzi sebou rozdiely. Majú rozdielnu lokalitu, umiestnenie na pozemok, veľkosť, účel využitia a energetickú náročnosť. Preto je potrebné pre každú stavbu vypracovať projekt elektroinštalácie individuálne, teda na mieru.

Aké sú kroky pri realizácií elektroinštalácie?

Samotná elektrická inštalácia sa skladá z 3 krokov: 1. návrh – projektová dokumentácia, 2. inštalácia – realizácia projektu, 3. Kontrola – Revízia realizácie

  1. Návrh – projektová dokumentácia

Všetko začína počiatočným návrhom od projektanta v spolupráci s investorom. V tomto kroku sa plánuje napojenie objektu, umiestnenie elektrických výrobkov, zásuviek, vypínačov a svietidiel a systém bleskozvodov a uzemnenia. Jedná sa o veľmi zásadný krok, pretože akékoľvek nedostatky sa prejavia v neuspokojivom používateľskom komforte pri využívaní stavby. Takisto je potrebné vedieť, že akékoľvek dodatočné úpravy elektroinštalácie sú veľmi nákladné. Z toho dôvodu je potrebné mať jasný a presný návrh od skúseného projektanta.

Aké typy projektovej dokumentácie existujú a čo obsahujú?

Bez projektu elektroinštalácie nie je možné získať stavebné povolenie. Investor si projekt môže dať vypracovať rôznych rozsahoch. Základný typ projektu sa nazýva „projekt pre stavebné povolenie – PSP“. Detailnejší typ projektu elektroinštalácie sa nazýva „realizačný projekt – RP“. Tento typ projektu naviac obsahuje presne zamerané polohy zásuviek a elektrických vývodov, čo umožní elektrikárom postupovať úplne presne podľa vašich predstáv. Veľkou výhodou realizačného projektu je, že obsahuje zoznam všetkého elektroinštalačného materiálu, ktorý bude potrebný pri realizácií projektu. Budete presne vedieť koľko vypínačov, zásuviek, káblov, ističov, materiálu pre bleskozvod a elektroinštalačného materiálu budete potrebovať pre realizáciu elektroinštalácie. Jednoducho budete vedieť koľko vás bude elektroinštalácia stáť a podľa toho vyberať vhodných dodávateľov elektrikárskych prác. Pre získanie stavebného povolenia vám bude stačiť buď projekt pre stavebné povolenie, alebo realizačný projekt. Tretí typ projektu sa realizuje po ukončení prác elektrikárov. Nazýva sa „projekt skutočného vyhotovenia“. Tento obsahuje všetky zmeny v elektroinštalácií, ktoré boli vykonané oproti projektu predkladanému pre získanie stavebného povolenia. Tento typ projektu slúži pre vykonanie revíznej skúšky a prehliadky revíznym technikom. Bez tohto projektu nie je možné vykonať revíznu skúšku a teda nie je možné stavbu skolaudovať.

Čo všetko obsahuje projektová dokumentácia?

Projekt elektrickej inštalácie obsahuje kompletné informácie o napojení objektu, prípojke NN, umiestnení a napojení vonkajších a vnútorných rozvodov ako sú zásuvky, svetlá, žalúzie a elektrické zariadenia. Takisto obsahuje projekt prípojkovej skrine, rozvádzača objektu, elektromerového rozvádzača a bleskozvodu a uzemnenia. Dokument obsahuje aj zakreslenie slaboprúdovej inštalácie ako dátové rozvody a videovrátnik. Projekt môže obsahovať aj projekt prípravy fotovoltického systému. Realizačný projekt naviac obsahuje presne zamerané polohy zásuviek a elektrických vývodov a výkaz a výmer použitých elektroinštalačných produktov a materiálov.

  1. Inštalácia – realizácia projektu

Druhým krokom je správna inštalácia elektrikárom. Hovoríme tu o zavedení elektrických káblov v budove podľa kvalitného projektu elektroinštalácie. Tento krok môže byť v niektorých prípadoch veľmi zložití. Firmy, ktoré majú na starosti inštaláciu si musia poradiť s rôznymi úskaliami pri vedení káblov a zároveň sa musia uistiť, že elektrické káble sú správne chránené. Zabráni sa tým možnosti poškodenia káblov a vzniku požiaru. Ako bolo spomenuté, všetky zmeny je nutné zaznamenať a dodať ich projektantovi pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia.

  1. Kontrola – Revízia realizácie

Po ukončení elektroinštalačných prác je nutné vyhotoviť „projekt skutočného vyhotovenia“. Tento typ projektu obsahuje všetky zmeny v elektroinštalácií, ktoré boli uskutočnené na stavbe oproti projektu predkladanému pre získanie stavebného povolenia. Projekt skutočného vyhotovenia slúži ako podklad pre vykonanie revíznej skúšky a prehliadky revíznym technikom. Revízny technik overí, či je realizácia totožná s dodaným projektom skutočného vyhotovenia a pomocou meraní zistí, či je všetko správne zapojené a či je celé elektrické zariadenie bezpečné na používanie. Po úspešnom vykonaní skúšky a prehliadky revízny technik vystaví revíznu správu. Bez revíznej správy nie je možné stavbu skolaudovať.

Ako vybrať správneho projektanta elektroinštalácií?

Určite vyberajte spomedzi špecialistov, ktorý majú za sebou veľké množstvo referencií a pracovali na podobných projektoch ako je ten váš.

Jedného zo skúsených projektantov, ktorého môžeme odporučiť je Roman Klačko. Má dlhoročné skúsenosti, kvalitné projekty a dobré referencie. Spolupracuje s rôznymi profesistami a viacerými architektonyckými štúdiami.

Roman Klačko má kanceláriu v obci Zálesie, kúsok od hlavného mesta Bratislavy. Viac informácií o jeho službách a realizovaných projektoch získate na web stránke www.elektroprojektovanie.sk.

About admin

    You May Also Like