Domáca čistička vás oslobodí od kanalizácie

Domáca čistička vás oslobodí od kanalizácie

Čističky odpadových vôd sa zabývajú najmä v domácnostiach, ktoré nemajú prístup ku kanalizácii. Môže predstavovať drahšiu investíciu – na druhú stranu, táto investícia vyvažuje fakt, že čističky sa budujú najmä na odľahlejších miestach s horšou infraštrutúrou – čiže všade tam, kde ušetríte za cenu pozemku alebo nehnuteľnosti.

ČOV sú moderné. Ekonomické, ekologické, takmer nevyžadujú obsluhu. Ich hlavná funkcia spočíva v obluhe okolo splaškových vôd z domácnosti – čiže tradične, všetko to čo odtečie z toalety, kúpelne, kuchyne atď.

Domové čističky majú viac dielov, laicky tvoria hlavnú časť zberná (akumulačná) nádrž, spravidla ten najväčší kus plastu, ktorý zariadeniu určuje vzhľad a reaktor, kde prebieha biologické alebo chemické čistenie. ČOV nikdy neohrozuje spodnú vodu. Ako funuje domáca ČOV môžete vidieť napríklad v článku na zakra.cz.

Po čistení ostáva pravidelne odčerpávaný kal a prečistená voda, ktorá sa sa dá použiť napríklad na polievanie záhrady (alebo sa jednoducho odvedie inam – po prečistení je bezpečná ako dažďová voda). Kvalitná čistička dokáže automaticky regulovať množsvo pritekajúcej vody (existujú aj domáce čističky pre stovky obyvateľov, nielen jednu domácnosť), môžu mať viac čistiacich režimov, alebo sa pripojiť na telefón či GSM.

Ako sa vyberá čistička do domácnosti? Hlavným faktorom je počet členov domácnosti (prerátaných na to, koľko litrov vody míňajú denne) a intenzita prevádzky (je rozdiel medzi domom obývaným celoročne a napríklad chalupou). Po objeme, samzrejme, zvažujete cenu, ponuku režimov, výrobcu… Nie vždy sa vyplatí šetriť. Ostatne, nejde len o odpad, ale aj o zdravie.

About admin

    You May Also Like