Dobrý geodet má prax a z práce neodchádza prvý

Dobrý geodet má prax a z práce neodchádza prvý

Nájsť slušného geodeta nemusí byť vždy ľahké, ale nič lepšieho pre budúcnosť svojej nehnuteľnosti nemôžete spraviť, než sa tomu chvíľu seriózne povenovať.

Dobrý geodet je bezúhonný, skúsený, je členom Komory geodetov a kartografov, má viazanú živnosť bez dlhov, zložil príslušné skúšky a výborne sa orientuje v zákonoch a administratívnch prácach. Geodeta musia akceptovať všetky inštitúcie, ako sú stavebné úrady, samosprávy, banky, súdy, kataster a podobne. V portfóliu komerčných geodetických firiem sú geometrické plány, vytyčovacie a topografické služby, vytváranie technických alebo digitálnych máp, kontrolné merania, vkladanie nehnuteľností do katastra, vypracovávanie podkladov pre získavanie poľnohospodárskych dotácií a podobne.

Samozrejme, nezáleží len na profesionalite, ale aj na vašej lokácii a ekonomických možnostiach. Zoznam geodetov na Slovensku sa neustále aktualizuje a každý v ňom nájde ideálneho pracovníka. Niektorí geodeti sú schopní vypracovať expresné plány do niekoľkých dní, iní si na svojej robote dávajú viac načas, ale v tomto odbore je zmysel pre detail podmienkou.

Služby geodeta využijete pri stavbe domu, respektíve pred jej začatím, ale aj po skončení stavby. Geodet môže byť nápomocný pri vyjasňovaní vlastníckych práv, ale aj pri plánovaní inžinierskych sietí. Platí, že geometrický plán je základným dokumentov pre každú novostavbu. Neskôr sa môže meniť pod vyplyvom vykonávaných zmien, pri predaji, zámene, úpravách, delení alebo zlučovaní pozemkov a podobne.,

Napríklad banka vám zvyčajne odmietne bez kvalitného plánu poskytnúť úver. Takisto kolaudácia prebehne hladko iba ak sú všetky náležitosti dobre ošetrené.

Geodeti prichádzajú na pomoc, ak sú si susedia nie úplne jasní presnými hranicami svojich pozemkov a potrebujú premerať sporné časti a podobne. Až po zhotovení protokolu a oboznámení faktov so všetkými dotknutými stranami sa môžu začať stavať ploty. Pri zriaďovaní vecného bremena tiež potrebuje vedieť technické podrobnosti.

About admin

    You May Also Like