S novým rokom prichádza čas na revíziu poistenia domácnosti. Prečo je to dôležité?

S novým rokom prichádza čas na revíziu poistenia domácnosti. Prečo je to dôležité?

Podľa údajov z minulého roka je poistenie domácnosti druhým najčastejšie uzatváraným poistným produktom a dohodnuté ho má viac ako polovica slovenských domácností. Toto poistenie má však svoje špecifiká a treba mu pravidelne venovať pozornosť. Čomu konkrétne? A aké náležitosti by ste o poistení domácnosti mali vedieť?

Poistenie domácnosti v skratke

Poistenie domácnosti je poistenie súboru hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti slúžiacich k jej prevádzke alebo uspokojovaniu potrieb členov poistenej domácnosti. Poistené tak okrem elektroniky, cenností alebo peňazí môžu byť aj súčasti stavby a príslušenstvo budov ako napríklad plávajúca podlaha, kuchynská linka, obklady a pod.

Samotné poistenie berie do úvahy niekoľko druhov rizík. „Poisťovne vás v základných variantoch najčastejšie poistia proti živelným škodám, ako požiar, výbuch, úder blesku a pod. Poistiť sa ale môžete aj proti vodovodným škodám, krádeži, zemetraseniu alebo vandalizmu. Rozsah krytia rizík však záleží na ponuke konkrétnej poisťovne a taktiež sa premiestni do ceny poistného, ​​“hovorí Aleš Rothbarth, expert z internetového porovnávača poistenia Klik.sk. Rozsah krytia rizík však nie je zďaleka jediný faktor ovplyvňujúci výšku poistného.

Čo ovplyvňuje výšku poistného

Na poistnom sa podpisuje aj výška spoluúčasti, lokalita miesta poistenia s ohľadom na možnosť výskytu povodne alebo vlámania, poistenie vecí mimoriadnych hodnôt ako starožitností či šperkov, spôsob zabezpečenia domácnosti a v neposlednom rade aj vyššie poistné sumy. „Tá by mala vždy zodpovedať hodnote všetkého vybavenia a je určovaná poistenou osobou,“ dopĺňa Rothbarth.

Poistná hodnota domácnosti

Pri určení poistnej hodnoty domácností a teda určenie výšky poistného všeobecne platí pravidlo, že by poistná suma nemala klesnúť pod tritisíc korún na meter štvorcový. To je však len všeobecná poučka, postupovať by ste mali trochu konkrétnejšie. Ideálne je si miestnosť po miestnosti spísať jednotlivé vybavenie a to oceniť. „Poistnou hodnotou rozumieme sumu, za ktorú by mal byť človek schopný vybaviť si celú domácnosť znovu tak, aby bola dodržaná veľkosť domácnosti a druh a kvalita vybavenia,“ vysvetľuje Rothbarth.

Podľa poistnej hodnoty je potom stanovená poistná suma, a tou je najvyššia možná suma, ktorú poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí. Nezriedka sa ale stáva, že dochádza k tzv. nadpoisteniu alebo podpoisteniu. „Nadpoistenie je nadhodnotená poistná suma, a tú poisťovňa skrátka nikdy nevyplatí. Vždy dostanete iba sumu, ktorá vypovedá o reálnej hodnote domácnosti. Podpoistenie je potom prípad, keď poisťovňa vyplatí menej, než by ste očakávali, a to len z toho dôvodu, že bola stanovená nízka poistná hodnota domácnosti“ hovorí Aleš Rothbarth.

Ten preto upozorňuje nielen na to, že je dôležité správne stanoviť poistnú hodnotu pred samotným dohodnutím poistenia, ale nutné robiť ich pravidelnú revíziu. „Revíziu poistenia domácnosti odporúčame vykonávať raz za rok. Kúpili ste nové vybavenie alebo ste byt zrekonštruovali? Od všetkého si schovávajte účtenky a všetko dokumentujte. Bude sa vám to hodiť pri rokovaní s poisťovňou o úprave poistnej sumy. Niektoré poisťovne však ponúkajú aj možnosť indexácie, čo je automatické navyšovanie poistnej sumy v čase tak, aby pokrývala infláciu a ostala zachovaná jeho reálna hodnota domácnosti, „uzatvára Aleš Rothbarth za internetový porovnávač poistenia Klik.sk.

About admin

    You May Also Like