Príprava na Testovanie 9 z matematiky

Príprava na Testovanie 9 z matematiky

Už niekoľko rokov sa uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9, v minulosti tzv. Monitor. Väčšina deviatakov ho nepodceňuje, pretože vedia, že výsledky z Testovania 9 hrajú významnú úlohu pri ich prijímaní na strednú školu.

Žiak, ktorý dosiahne v Testovaní 9 v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 90%, bude prijatý na vybranú strednú školu bez prijímacej skúšky. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa mnohí zo žiakov 9. ročníka snažia zodpovedne pripraviť na samotné testovanie.

Dostupné sú viaceré publikácie, ktoré pomáhajú žiakom pri príprave na Testovanie 9 z matematiky. Z mnohých spomeniem azda najznámejšiu publikáciu od M. Sadloňovej a M. Sadloňa – Matematika – zbierka príkladov a testov – Testovanie 9 a prijímacie pohovory. Mnohí sa pripravujú prostredníctvom osobných konzultácií – doučovaní. Ďalší siahnu po klávesnici a potrebné materiály hľadajú na internete. A práve pre nich, ale aj pre ostatných, dávam do pozornosti webový portál pohodovamatematika.sk.

Na Pohodovej matematike sú dostupné rôzne materiály určené pre žiakov základných i stredných škôl, ale tiež pre učiteľov. Špeciálne pre žiakov 9. ročníka je pripravený online kurz Príprava na Testovanie 9 z matematiky.

Online príprava na Testovanie 9 obsahuje:

  • vyriešené testy z minulých rokov – kompletné riešenia väčšiny z reálnych testovaní deviatakov z minulých rokov (aktuálne 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011);
  • tematické testy samostatne sa venujúce jednotlivým tematickým celkom matematiky základnej školy, ktoré by žiaci mali zvládnuť, ak chcú uspieť  v testovaní – pri každej otázke je nápoveda s náznakom riešenia alebo úplné riešenie;
  • 10 súhrnných prípravných testov, kde je pri otázkach taktiež uvedená nápoveda s kompletným riešením alebo jednoznačným naznačením riešenia a pri každom spustení testu sa otázky premiešajú. Testy tak môžu žiaci robiť opakovane a neustále sa zlepšovať.

Pre koho sú materiály v rámci Prípravy na Testovanie 9 z matematiky vhodné?

Pôvodne boli určené na samostatnú prípravu žiakov 9. ročníka. Na základe reakcií je zrejmé, že uvedené materiály sú často využívané aj učiteľmi, ktorí pripravujú svojich žiakov na testovanie. Väčšinou využívajú projektor a týmto spôsobom postupne prechádzajú jednotlivé testy a venujú sa otázkam, s ktorými majú ich žiaci najväčšie problémy. Preto sú vhodné aj pre učiteľov.

Či už sa rozhodnete prípravu na Testovanie 9 z matematiky využiť alebo nevyužiť, želám všetkým deviatakom úspešné testovanie a výsledky, ktoré im pomôžu dostať sa na ich vysnívanú strednú školu.

About admin

    You May Also Like