S auditom netreba otáľať. Zabezpečí vám pokojný spánok

S auditom netreba otáľať. Zabezpečí vám pokojný spánok

Myslíte si, že viete o účtovníctve už všetko? Pri našich komplikovaných a neustále sa meniacich zákonoch? V skutočnosti často nastávajú situácie, keď si ani daňoví úradníci nevedia poradiť. Najmä vo veľkých firmách môže byť účtovníctvo neprehľadné, jeho audit nezávislými odborníkmi je preto vítaný nástroj transparentnosti a poriadku.

Povinnosť auditu je prikázaná zákonom (majetok nad milión eur, obrat 2 milióny, 30 a viac zamestnancov, špeciálny status organizácie, príjem dane atď.), no v skutočnosti si ho môžete nechať vykonať aj bez tlaku účtovnej závierky a povinnosti, na vlastné tričko (je jedno, či vám kontrolu vykoná firma alebo fyzická osoba). Dobrý audítor o sebe nedáva vedieť a ani o ňom neviete. Ak je všetko v poriadku, máte v rukách silnú potvrdenku pre rôzne situácie. Výsledky auditu môže potrebovať napríklad banka, alebo dobrý znalec pri vyhotovovaní znaleckého posudku pri predaji nehnuteľnosti a podobne.

Na to, aby účtovný audit prebehol riadne treba, aby boli obe strany otvorené. Firma by sa nemala snažiť nič skrývať a mala by spolupracovať s audítorom, ten by zase mal poctivo prejsť každý detail, nemal by byť iba „pečiatkar“, ktorý si zjednodušuje robotu, často zdĺhavú a náročnú na pozornosť. Výsledkom je to, že audítor často objaví chyby, o ktorých nevie ani firma samotná – a naozaj poctivý audit odhalí rôzne chybičky vždy.

Firma môže mať voči audítorovi nedôveru, manažéri sa zdráhajú poskytnúť všetky údaje alebo sa málo starajú. To je ťažká situácia a v odborných kruhoch sa verí, že atmosféru vzájomnej dôvery ovplyvňuje aj to, koho si vlastne vezmete. Platí, že audítor by nemal byť len nepríjemný kontrolór, ale aj poradca, mal by vedieť poradiť ekonónom v kontrolovanej firme. Aj skúsených audítorov po dlhých rokoch prekvapujú veci, pretože sa od nich vyžaduje nielen znalosť účtovníctva a ekonomických zákonov, ale aj znalosť podnikateľských činností – a tu sú tiež neustále nejaké novinky. Aj audítor môže potrebovať znalecký posudok.

Ostatne, u najväčších spoločností môže taký audit vyjsť aj na viac ako 100 tisíc eur a za tie peniaze už chcete dobrú službu. Postavenie audítora je dôležité aj v tom, že sa na výsledky jeho práce veľmi spoliehajú akcionári a investori firmy ktorí často ocenia aj iný pohľad ako im dáva vlastný manažment.

About admin

    You May Also Like