Energetický trend v Európskej Únii

Energetický trend v Európskej Únii

Téma záchrany našej planéty bola vždy aktuálna, no väčšinou sa o nej komunikovalo v akomsi ústraní. V dnešnej situácii sme však došli do bodu, kedy túto problematiku nemôžeme ignorovať a treba ju začať akútne riešiť.

To či sa nám na Zemi bude žiť takto dobre aj o ďalších 25 rokov totiž záleží na nás samých a konkrétnych krokoch, ktoré pre udržanie našej planéty urobíme. S tým súvisí aj jasný energetický trend založený na obnoviteľných a zelenších spôsoboch energie.

Energetická politika EÚ

Európska únia patrí skutočne medzi lídrov, ktorý presadzujú úsporu energií a jej získavanie z obnoviteľných zdrojov. Deklarovala to aj zverejnením troch základných pilierov, ktoré definujú energetickú politiku v EÚ.

  1. Energetická bezpečnosť
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Konkurencieschopnosť.

Okrem týchto troch pilierov bol už pred niekoľkými rokmi prijatý akčný plán energetiky, ktorý má zabezpečiť výraznú zmenu klímy a tým pádom aj čiastočné ozdravenie našej planéty.

Doteraz boli ciele, ktoré treba splniť definované do roku 2020, no je jasné, že energetický trend obnoviteľných zdrojov energie bude v Európskej Únii pokračovať aj naďalej.

Čo sa má stihnúť do roku 2020?

Európska únia definovala niekoľko cieľov, ktoré treba splniť do roku 2020. Ide o zníženie skleníkových plynov o 20 % percent oproti roku 1990, taktiež zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov o 20 percent.

Jasným trendom je aj úspora energie, ktorá má dosiahnuť 20 percent v porovnaní s projekciou do roku 2020. Posledným cieľom je 10 percentné dosiahnutie podielu obnoviteľných zdrojov v doprave.

Celkový energetický plán je definovaný až do roku 2050, kedy by mala Európska únia fungovať takmer kompletne na obnoviteľných zdrojoch energie s dostatočnou úsporou a čo najmenším používaním emisií CO2.

K tomuto mimoriadne potrebnému a dôležitému plánu môžete prispieť aj vy, napríklad montážou fotovoltaických panelov na váš dom. Nielenže jednoznačne usporíte viac energie aj peňazí, ale taktiež pomôžete pri zotavovaní našej planéty.

Zdroje: http://www.cbenergy.info, euractiv.sk, https://www.eea.europa.eu

About admin

    You May Also Like