Deň: 11. decembra 2017

Myslíte si, že viete o účtovníctve už všetko? Pri našich komplikovaných a neustále sa meniacich zákonoch? V skutočnosti často nastávajú situácie, keď si ani daňoví úradníci nevedia poradiť. Najmä vo veľkých firmách môže byť účtovníctvo neprehľadné, jeho audit nezávislými odborníkmi je preto vítaný nástroj transparentnosti a poriadku. Povinnosť auditu je prikázaná zákonom (majetok nad milión […]Continue reading