Aj prekvalifikácia mladých môže byť problém

Aj prekvalifikácia mladých môže byť problém

Príčin nezamestnanosti mladých ľudí v Euróspkej únii je viac, ale je medzi nimi aj jedna kuriózna príčina. Kuriózna len na prvý pohľad – pretože je realitou v živote mládeže hľadajúcich si prácu.

Problémom sa zaoberajú think-tanky, sociologické kruhy, menej sa však angažujú politici. V niektorých krajinách až tretina mladých ľudí pracuje na pozícii, kde nie je potrebné ich vzdelanie. Pre politikov je však veľmi ťažké hovoriť im, že sa majú prekvalifikovať na „nižšiu úroveň“.

V tých najnáročnejších disciplínach ako je lekárstvo, matematika, výskum atď. je dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile stále neuspokojený. Ale v oblastiach ako sú sociálne a humanitné vedy je prekvalifikácia obrovská. Aj na Slovensku sa nám zdá, že hoci náš trh potrebuje napríklad strojárov, tak naše univerzity chrlia von priveľa filozofov. V skutočnosti je však prekvalifikácia u nás „len“ 10 %, čo je v rámci Európskej únie ešte málo. Únia sa však stanovila cieľ, že do roku 2020 bude mať 40 percent mladých ľudí vysokoškolské vzdelanie, či už to trh potrebuje alebo nie. Tradičné remeslá už nie sú v kurze, nehovoriac o tom, že veľmi veľa manuánej práce sa skrátka vyžaduje v automatizovaných továrňach.

Jednotné kvóty pri určovaní kvality vzdelania v toľkých štátoch naraz zrejme nie sú najlepšie riešenie.

Obrázok zo stránky deviantart.com

About admin

    You May Also Like