Deň: 18. decembra 2015

Po porážke maďarskej revolúcie roku 1849 predstavitelia slovenskej buržoázie očaké že ich viedenská vláda za vernosť patrične odmení a poskytne im viac práv na samostatný národný í Predkladali žiadosti a návrhy, ako si oni predstavujú vyriešenie slovenskej otázky, ale viede absolutizmus sledoval svoje ciele. Po porážke maďarskej revolúcie podliehali školské otázky v Uho Ministerstvu vyučovania […]Continue reading