Univerzity potrebujú priemysel a priemysel potrebuje univerzity

Univerzity potrebujú priemysel a priemysel potrebuje univerzity

Prepojenie priemyslu a rozvoja akademickej obe je kľúčové – pre rast začínajúcich odvetví aj pre zabehnuté oblasti. Je to základné spojenectvo fungujúceho štátu – výroba technológií nie je možná bez vzdelaných ľudí. Verejné financovanie vysokého školstva sa však u nás na tento problém nezameriava, takmer nijak nepodporuje zapájanie sa študentov do reálnych firiem (platí aj pre stredné školy). Jednoducho sme sa dopátrali, kde viaznu naše inovácie.

Aj vo veľmi rozvinutých ekonomikách zažíva spolupráca univerzity a priemyslu mnohé prekážky. V rýchlo sa meniacom svete si silno uvedomujeme význam medzirezortnej spolupráce. Prepojenie medzi univerzitami a priemyslom je termín používaný pre vzťah, interakciu, partnerstvo, spoluprácu a spoluprácu medzi dvoma priekopníckymi organizačnými štruktúrami, ktoré majú odlišné filozofie, vízie, poslania, ciele a zámery, pričom obidve entity musia reagovať na dynamické, neustále sa meniace sily životného prostredia s futuristickou orientáciou.

Príspevok na blogu „Rozvíjanie silných prepojení medzi univerzitami a priemyslom: skutočná potreba času“ rozpracoval, čo znamená pojem prepojenie medzi univerzitami a priemyslom, význam prepojení medzi univerzitami a priemyslom, prečo neboli vytvorené prepojenia medzi univerzitami a priemyslom? a nakoniec, ako vytvoriť spojenectvo medzi univerzitami a priemyslom? A čo z toho budú mať obe strany?

  • Prístup k potenciálnym študentom a k pripraveným absolventom.
  • Prístup ku kvalifikovaným výskumným pracovníkom, odborníkom, odborníkom a vedomostiam.
  • Prístup k najnovším technikám, inovatívnym technológiám, strojnému zariadeniiu a novým metodikám.
  • Prístup k najmodernejším laboratóriám, nástrojom a zariadeniam univerzít.
  • Prístup k najnovším vedeckým poznatkom a najnovším poznatkom výskumu, ktorý je možný väčšinou len na univerzitnej pôde.
  • Podpora dobrých spoločenských vzťahov pre zvyšovanie prestíže oboch strán.
  • Zapojenie mladej generácie do technických a obchodných problémov.
  • Stimulácia vývoja a komercializácie špičkových technológií.

About admin

    You May Also Like