Systém OZV má chrániť udržatelnosť, nie komplikovať život firmám

Systém OZV má chrániť udržatelnosť, nie komplikovať život firmám

Produkujete obaly – máte sa starať o to, akým spôsobom bude s nimi po použití naložené. To je základná myšlienka systému organizácia zodpovednosti výrobcov. Na Slovensku ich nie je veľa – je totiž potrebná autorizácia od ministerstva, ktorú v minulosti už niekoľkokrát odobrali. Táto téma je dosť vážna – z dvoch miliónov ton ročného odpadu na Slovensku až polovicu tvoria obaly. Balíme všetko do všetkého.

Prekvapujúce, zodpovednosť za obaly sme zaviedli pomerne neskoro, iba pred 6 rokmi. Za obaly ste zodpovední ak ich vyrábate, balíte do nich produkty, alebo dovážate balený tovar. Nesiete teda zodpovednosť za likvidáciu komunálneho odpadu – alebo recyklovanie, jednoducho, naloženie s týmto odpadom. Je to komplikovaný proces – vezmite si napríklad plast číslo jedna, polyetyléntereftalát alias PET. Ten sa recykluje „jednoducho“, v skutočnosti však z PET fliaš vznikne iba veľmi málo iných PET fliaš, väčšinou sa materiál použije na iné výrobky. A aby fľaše neplnili naše lesy či oceány (vydržia totiž vzhľadom k nášmu životu večnosť), tak sa musíme starať o ich spracovanie.

Zmluva s organizáciou sa uzatvára len raz ročne (vypovedá, alebo mení), takže je dôležité vybrať si tú správnu. Uzatvárajú ju aj obce, pretože ony sú kľúčovým ohnivkom pri práci s odpadom. Veľa manažérov alebo starostov obcí môže mať kvôli odpadu veľké starosti – obavy z byrokracie sú prirodzené. Práve s nimi by vám všk OZV mala pomôcť.

Pri zisťovaní si detailov o OZV sa zaujímajte o jej hospodárenie, reputáciu, čo na ňu hovoria iné subjekty, koľko má OZV zamestnancov, či produkuje zisk, aké má podmienky a podobne. Verejný cenník, verejné výročné správy, verejné detaily o spoločnosti, žiadne skryté poplatky – znamenajú úprimnú OZV. Ako sme už nazanačili na začiatku, v roku 2015 malo ambíciu stať sa OZV niekoľko desiatok subjektov, no nie každý na to mal, veľa ich skončilo a ich súčasný počet sa pohybuje okolo čísla 10 (stačí napísať „zoznam OZV“ do vyhľadávača Google a hneď máte prehľad).

Ako ešte spoznať dôveryhodnú OZV: má funkčný online systém, ale zároveň je firma otvorená a kontaktovateľná všetkými obvyklými cestami (telefón, e-mail, osobne). OZV má byť aktívna v enviromentálnych otázkach, má disponovať certifikátmi a technológiami. Poradenstvo je kľúčové – ako firma v priemysle sa nechcete zdržiavať tým, čo delegujete práve na OZV, potrebujete mať všetko jasné a vysvetlené ako na tanieri. OZV nezaskočí žiadna otázka a má zastúpenie vo všetkých regiónoch Slovenska. Správnym výberom môžete aj vy prispieť k stabilizácii trhu s narábaním s odpadom u nás.

About admin

    You May Also Like