Nedovoľte, aby sa na vašich nápadoch a obchodných zručnostiach priživovali iní! Chráňte svoje podnikanie!

Nedovoľte, aby sa na vašich nápadoch a obchodných zručnostiach priživovali iní! Chráňte svoje podnikanie!

Nie nadarmo sa hovorí, že človek je pánom tvorstva. A určite to nie je kvôli jeho sile alebo veľkosti. Náš mozog a spôsob vnímania sú jedinečné a robia z človeka citlivú a inteligentnú bytosť. Naše myšlienky a nápady sú hnacou silou ľudskej evolúcie. Umožňujú nám žiť pohodlnejšie a zároveň efektívnejšie. Preto si musíte chrániť svoje nápady, myšlienky alebo zručnosti a nenechať si ich vziať – najmä ak sú zdrojom vášho podnikania, a teda aj živobytia.

Ochranné známky, to je to, o čom to všetko je!

Z histórie, ale aj zo súčasnosti poznáte snahy napodobňovať výrobky alebo služby úspešných značiek. Ochranná známka predstavuje jedinú obranu proti takémuto správaniu. Tento právny nástroj slúži na identifikáciu a ochranu vašej vlastnej značky a na odlíšenie podobných výrobkov alebo služieb na trhu. Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie schopné grafického znázornenia za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Napríklad písmeno, slovo, logo, obrázok, ale aj farba, tvar obalu a dokonca aj hudobné stvárnenie. O registráciu ochrannej známky môžu na Úrade priemyselného vlastníctva požiadať fyzické aj právnické osoby. Registráciou získava majiteľ výhradné právo na jeho používanie na desať rokov. Je dôležité na to pamätať a požiadať o predĺženie lehoty pred jej uplynutím. V opačnom prípade by takto uvoľnenú značku mohol začať používať ktokoľvek iný.

Registrácia ochrannej známky – náklady?

Čas nikdy nie je zbytočný a v dobre riadenom podniku určite nie. Našťastie je na našom trhu niekoľko profesionálnych firiem, ktoré poskytujú pomoc. Väčšina žiadateľov ocení kompletný servis, ktorý im tieto firmy poskytnú pri spracovaní žiadosti a zmiernia časový tlak, ktorý je na žiadateľov vyvíjaný. Ďalšou výhodou týchto firiem je ponuka registrácie ochrannej známky v zahraničí. Registrovať sa môžete buď v jednotlivých krajinách, ako je Slovensko, Rusko alebo USA, ale ak plánujete rozšíriť svoj vlastný produkt do väčšiny európskych krajín, môžete požiadať o registráciu v celej Európskej únii. Dôležitá pri registrácii ochrannej známky je najmä cena, ktorá nie je vysoká a investícia do registrácie sa rozhodne oplatí.

Preto neváhajte a začnite. Ochranná známka prinesie vašej firme prestíž, dôveru a ochráni vás pred konkurenciou. Práve to ukáže vašu silu na trhu.

About admin

    You May Also Like