Deň: 26. júna 2021

Produkujete obaly – máte sa starať o to, akým spôsobom bude s nimi po použití naložené. To je základná myšlienka systému organizácia zodpovednosti výrobcov. Na Slovensku ich nie je veľa – je totiž potrebná autorizácia od ministerstva, ktorú v minulosti už niekoľkokrát odobrali. Táto téma je dosť vážna – z dvoch miliónov ton ročného odpadu […]Continue reading

Dlhotrvajúca bolesť – taká čo trvá viac než pár mesiacov – trápi veľa ľudí bez ohľadu na vek. Výskumy hovoria, že chronické bolesti môžu byť často nesprávne chápané, a to dokonca aj lekármi. Tam kde zlyhávajú všeobecní lekári a iné odbory (lieky proti bolesti napríklad nemusia mať vždy opodstatnenie), prichádza k slovu algeziológia, odbor, ktorý […]Continue reading