Deň: 29. novembra 2023

Dôležité je si uvedomiť, že poistenie zodpovednosti firiem môže chrániť vašu firmu v prípade, že by ste mali čeliť žalobe alebo nároku na náhradu škody zo strany tretích strán. Pri výbere poistenia zodpovednosti je potrebné zvážiť aj možné riziká spojené s vašou konkrétnou oblasťou podnikania. Niektoré odvetvia môžu vyžadovať špeciálne typy poistenia zodpovednosti, ktoré kryjú […]Continue reading