4 tipy, ako vybudovať úspešný pracovný tím

4 tipy, ako vybudovať úspešný pracovný tím

Budovanie úspešného tímu je viac než len nájdenie skupiny ľudí so správnou kombináciou odborných zručností. Pripravili sme si článok, v ktorom vám priblížime, že je dobré myslieť na budovanie tímového ducha nielen v pracovnom prostredí, ale napríklad aj v rámci športových dní.

Stanovte konkrétne ciele tímu

Zamestnanci potrebujú jasnú predstavu o tom, čo sa tím snaží dosiahnuť. Potrebujú tiež zoznam úloh, dobré pracovné postupy a dostatočné zdroje. Neexistuje žiaden správny spôsob vedenia a riadenia, pretože vedenie musí byť autentické a dobré pre tím, jeho cieľ a kontext, v ktorom pracuje.

Podporte dôveru a spoluprácu medzi zamestnancami vášho tímu 

Keď sa tím začína formovať, venujte zvýšenú pozornosť spôsobom, akým členovia tímu spolupracujú, a podniknite kroky na zlepšenie komunikácie, spolupráce, dôvery a rešpektu v týchto vzťahoch. Ak má váš tím rôzne vekové kategórie, kultúrne zázemie, profesionálne skúsenosti alebo iné rozdielne demografické údaje, vnímajte túto rozmanitosť ako silu.

Toxické správanie odstráňte už v jeho zárodku

Zachyťte problémy v ranom štádiu, riešte konflikty a zlé správanie skôr, ako sa vymknú spod kontroly alebo sa stanú zakorenenými v tímovej kultúre.  Všetky negatívne interakcie môžu v priebehu času zhoršiť tím. Prejaviť sa môžu nielen v práci, ale aj mimo nej, napríklad pri športových dňoch, preto je dobré byť obozretný.

Nezabúdajte na pravidelný teambuilding

Zrealizovať športové dni, teda teambuilding ako súčasť budovania tímu mu prospeje mnohými spôsobmi a každá konkrétna činnosť má svoje výhody. Od zvyšovania produktivity k posilňovaniu tímového ducha, od zlepšovania nálady a zdravia vašich zamestnancov až po poskytovanie motivácie a inšpirácie pre všetkých, ktorí sa takýchto aktivít zúčastňujú. V závislosti od toho, čo chcete dosiahnuť a od druhu tímu, s ktorým pracujete, môžete zvoliť mierne odlišné športy.

Budovanie úspešného pracovného tímu je podmienené viacerými faktormi a trvá to isté obdobie. Ak to však nepodceníte, tak sa pozitívne výsledky určite dostavia. Spokojný budete nielen vy, ale aj jednotliví členovia vášho tímu.

About admin

    You May Also Like