Deň: 26. marca 2017

Je možné, že vďaka počítačom a internetu už končí doba domácich majstrov a opravárov. Naozaj, keď sme ešte nepozerali toľko do obrazoviek, v televízii nič nedávali, mali sme oveľa viac času sa vŕtať v technike, motoroch, elektrike a tak ďalej a tak ďalej. Na druhú stranu, poriadny gazda stále vie koľko môže ušetriť, keď si veci […]Continue reading