Európsky parlament pre mladých zasadne na Slovensku

Európsky parlament pre mladých zasadne na Slovensku

Podujatie Európskeho parlementu pre mladých sa uskutoční 18. až 20. marca v Častej – Papierničke pod titulom „Building a sustainable future“.

Počas zasadnutia sa budu vyberať delegácie na medzinarodné zasadnutia v Laax (Švajčiarsko), Rennes (Francúzsko), Trondheim (Nórsko), Menden (Nemecko) a mnohé daľšie.

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci celej Európy. EYP podporuje nezávislé myslenie a spoločensko-politickú iniciatívu mladých ľudí a uľahčuje učenie zásadných sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku sa mnoho desiatok tisíc mladých ľudí zúčastnilo na národných, regionálnych a medzinárodných stretnutiach. Tvorilo priateľstvá a vytváralo medzinárodné kontakty v rámci, ale aj mimo hraníc Európskej únie. EYP tak urobilo zásadný príspevok k zjednoteniu Európy. Dnes je EYP jednou z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, medzi kultúrne stretnutia, politické a vzdelávacie aktivity a výmeny názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Cieľom je zapojiť študentov vysokých a stredných škôl do diskusií o európskych témach a zároveň rozvíjať ich komunikačné a organizačné schopnosti, cudzie jazyky, schopnosti argumentácie a rétoriky. Študenti dostanú priestor pre sebarealizáciu a konštruktívnu diskusiu.

Ciele zasadnutia:

Vzdelanie: Iba informovaný občan môže plniť svoje demokratické povinnosti, pretože základom používania argumentov je poznanie faktov.
Diskutovanie: Zasadnutia EYP sú reálne. Bez hrania rolí a tlaku zo skúšania sa študenti vyjadrujú k témam a učia sa ako sa občas aj vzdať vlastných stanovísk pre naplnenie vyššieho cieľa.
Schopnosť dosiahnuť konsenzus: Kompromis je dôležitou súčasťou nášho života a je základným pilierom každej
demokratickej akcie. EYP podporuje slobodné vyjadrovanie a pridáva na vážnosti hlasov mladých ľudí. Ak sa snažíme mladých ľudí umlčať ničíme v nich potenciál, ktorý je naopak potrebné v nich rozvíjať. EYP ukazuje študentom, že demokracia nie je iba slovo, ale hodnota využiteľná v každodennom živote.

Zdroj informácií a fotografia:  www.eyp.sk alebo www.eyp.org

About admin

    You May Also Like