Deň: 29. februára 2016

Podujatie Európskeho parlementu pre mladých sa uskutoční 18. až 20. marca v Častej – Papierničke pod titulom „Building a sustainable future“. Počas zasadnutia sa budu vyberať delegácie na medzinarodné zasadnutia v Laax (Švajčiarsko), Rennes (Francúzsko), Trondheim (Nórsko), Menden (Nemecko) a mnohé daľšie. Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci […]Continue reading